انواع ریموور

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

انواع ریموور

انواع ریموور :
بعد از یک کاشت مژه موفق بهترین و اصولی ترین روش برای حذف مژه های مصنوعی
بدون هیچگونه آسیب و خطری برای چشمان و مژه های طبیعی , استفاده از ریموور مناسب
و پرهیز از انجام روش های خانگی یا کشیدن مژه های مصنوعی برای جدا کردن آنهاست .